ASSET, a.s.
Kupeckého 5
821 08 Bratislava
Slovenská Republika

IČO : 35 778 245
DIČ : 2020255699
IčDPH : 2020255699

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka 2322/B

Dohodnite siosobné stretnutie

Doplníme vám všetky informácie o projektoch, ktoré ste na web stránke nenašli.

Zavolajte na:

+421 903 838 534+421 2 50 20 1111

Napíšte nám:

martin.marek@asset.sk