Investície

Spoločnosť ASSET, a.s. sa angažuje v investičných projektoch, ktoré vo svojej oblasti predstavujú novú kvalitu a efektivitu. Medzi preferované oblasti našich investícií patrí oblasť IT, finančné služby a realitný development. Naše investície zhodnocujeme aj vďaka 30-ročným skúsenostiam a spolupráci s renomovanými obchodnými partnermi.

Projekt Rozadol

Obytný súbor Rozadol je v Metskej časti Ružinov, ktoré je súčasťou širšieho centra Bratislavy. Charakterizuje ju zmiešaná vybavenosť s prevahou bytovej zástavby. Súbor je polyfunkčným komplexom. Priestorovou dominantou je 21- podlažný vežový objekt, ktorý je identifikačným znakom celého obytného súboru Rozadol. Navonok a naopak, svojou expozíciou, umožňuje zo svojich interiérov veľmi atraktívne priehľady na širší mestský i prírodný horizont. Horizontálne je objekt členený na dva základné pásy vnútroblokových priestorov. Južný pás je sústavou intímnych obytných dvorov so zeleňou a detskými ihriskami. Nad ním je pás verejne prístupných vnútroblokových priestorov, členených na menšie mestské priestory špecifickej atmosféry. Myšlienku oživenia týchto priestorov podporuje aj diagonálne vedená pešia trasa, ktorá môže byť i prirodzenou skracujúcou trajektóriou medzi Ružovou dolinou a Bajkalskou ulicou.

"Developer pozoruje zmeny, reaguje na ne a transferuje ich do príležitostí."

Erik Klostermann, predseda predstavenstva